تماس باما

اجرای پروژه ی اداری واقع در خیابان آرژانتین_ بیهقی

هیچ دفتر و اداره ای بدون کفپوش موکت کامل نیست.موکت اداری کل فضا را در بر بگیرد و یا می تواند یک عنصر مرکزی باشد که بقیه فضا را در اطراف آن طراحی می کنید.

به هر حال نمیتوانید از تاثیر شگفت انگیز موکت بر دکوراسیون آفیس خود بگذرید!!!

دریافت کاتالوگ

درخواست شما در خصوص دریافت کاتالوگ با موفقیت ثبت شد