اجرای پروژه ی سالن همایش بین المللی تبریز

مرکز همایش بین المللی تبریز با طرفیت 1500 نفر همراه با ورودی مجزای VIP

سالن اصلی این مرکز با ابعاد 50*30 و مساحت 1500 متر مربع که ابعاد مربوط به سن و مساحت 360 متر مربع میباشد.
فضای پشت سن شامل اتاق های تمرین، گریم، پشتیبانی، و سرویس بهداشتی مجزا برای بخش گریم است.

مرکز همایش بین المللی تبریز بزرگترین مرکز همایش در شمال غربی ایران است.

زیبایی این موکت های لانو را در این پروژه ی زیبا نظاره گر هستید…

موکت استفاده شده: Optima کد 390