اجرای پروژه ی سالن VIP برج میلاد

برج میلاد تهران برج مخابراتی ۴۳۵متری در شمال غربی تهران است که بلندترین برج ایران، ششمین برج بلند مخابراتی جهان و نوزدهمین سازهٔ بلند جهان می باشد.

این بار گروه آرتنوس در سالن VIP برج میلاد هنر نمایی کرده اند. تصاویر زیر نمایانگر این هنر میباشد.