اجرای پروژه ی موکت در آرشا کلاب

این پروژه ی بزرگ در آرشا کلاب، مجموعه ی ورزشی_تفریحی انجام شده است. تمام موکت های به کار رفته در این مجموعه از موکت های روز اروپا با بهترین متریال بوده است.