اجرای پروژه ی نصب موکت برای شرکت نوو نوردیسک - آقای مقدسیان

گالری عکس های این پروژه رو مشاهده میفرمایید: