اجرای پروژه ی نصب موکت تایل آرتنوس -مکان پروژه شهرک غرب