اجرای پروژه ی ویلایی واقع در جاده چالوس

موکت های استفاده شده: Lexus کد 173 ، Genius کد 830