اجرای پروژه ی چمن مصنوعی ؛ مکان پروژه : آستارا (گیلان)