از بین بردن اثر سوختگی روی موکت 🙂

اگر بر اثر افتادن تکه ای زغال روی موکت، سوختگی سطحی ای در آن ایجاد شد، برای از بین بردن لکه سوختگی ابتدا پرزهای سوخته را با قیچی کوتاه کنید و با شامپوی فرش یک لایه ضخیم روی آن قسمت تشکیل دهید.

  • بعد از خشک شدن کامل شامپو، آن را جارو بکشید.
  • در صورتی که آثار سوختگی باقی ماند رنگبر ضعیفی به کار ببرید. اما هرگز فرش یا موکت را زیاد خیس نکنید و صابون نیز به کار نبرید.
  • سرانجام یک جسم سنگین زیر محل شسته شده فرش بگذارید و فرش را روی آن باز نمایید تا بالاتر از کف قرار گیرد و زودتر خشک شود.
  • اما اگر سوختگی فرش شما عمیق باشد باید حتما به رفوگری مراجعه کنید.
  • پرزهای سوخته را با قیچی کوتاه کنید.
  • پرزهای سوخته فرش یا موکت را با قیچی کوتاه کنید
  • گر محلی از فرش یا موکت در اثر افتادن آتش سیگار سوخت، می توانید به وسیله یک ریش تراش یا موچین، مقداری پرز یا فرش از قسمت سالم فرش جدا و آن را متناسب با قسمت سوخته کنید.
  • مقداری چسب (از نوع چسب هائی که به تدریج سفت می شوند مانند چسب سیمان و غیره) به قسمت سوخته شده بزنید و پرزها را بر روی آن گذاشته و فشار دهید.
  • مقداری چسب به قسمت سوخته شده بزنید و پرزها را بر روی آن گذاشته و فشار دهید
  • سپس روی آن یک کتاب سنگین بگذارید. در مورد موکت هم به همین ترتیب عمل نمائید.