استاندارد حریق اروپا

استاندارد EN اروپا فرایندی را برای همه محصولات و ابزار های ساختمانی در مواقع حریق تعریف کرده است که واکنش هر محصولی را در مراجعه با حریق نشان می دهد.

 

کلیه محصولات در 3 دسته بندی قرر می گیرد.

  • محصولات اجرایی و ساختاری
  • کف سازی
  • محصولات گرمایشی و حرارتی

محصولات ساختمانی (اجرایی)بر اساس روش های تست در استاندارد اروپا A1,A2,B1,B2 ….. تعریف شده اند.

هرمحصول در طبقه بندی داده شده باید تمام موارد طبقه پایین تر را رعایت کند.

موادی که در طبقه بندی A1 , A2   مانند سیمان و بتن و شیشه و فایبرگلاس وسرامیک و.. قرار دارند احتراق پذیر نیستند.

موادی که در طبقه بندی B,C,F D  قرار دارند به ترتیب صعودی احتراق پذیر هستند.

 

مواد مربوط به کف سازی بر اساس طبقه بندی A1  تا E دسته بندی شده اند.

 

 

                                        A2 fl – s1                      موادی که احتراق پذیر نیستند

                                             B fl s1                       مواد احتراق پذیری که همکاری آنها با حریق خیلی کم می باشد .

                                             C fl s1                       مواد احتراق پذیری که همکاری آنها با حریق کم می باشد .

                                             E fl  s1                       مواد احتراق پذیری که همکاری آنها با آتش حداقل است .

 

 

علامت S1 به معنی سرعت و سطح نشر دود می باشد و s1 به معنی این می باشد که نشر دود در هنگام حریق ضعیف می باشد .