پروژه ی 6000 متر مربعی هتل مهدیس کیش

پروژه هتل بین المللی کیش و زمین تنیس آن.