امروز می‌خواهیم بررسی کنیم که عملیات زیر سازی موکت چیست و چرا باید انجام شود؟ قبل از اقدام به نصب موکت نیاز به انجام چه کارهایی است؟ آیا سطحی که قرار است موکت شود باید دارای ویژگی خاصی باشد؟ آیا همه‌ی سطوح قابلیت موکت شدن را دارند؟ اگر زیر سازی به خوبی انجام نشود چه پیامد‌هایی به دنبال دارد؟ تا پایان این مقاله با ما همراه باشید تا پاسخ به سوالات خود در این رابطه را پیدا کنید.