موکت اداری Granit

Secondary Backing

SB

Manufacturing process

Loop pile

Pile Composition

PA

Primary backing

woven

Width

500&±400

Effective Pile height

±3,0mm

Total Height

±5,0mm

Number of Knots/sqm

±173.360

Pile weight/sqm

±460gr

Total weight/sqm

±1.630gr

Fire Behaviour

Cfl-s1

Classification

Class 33 Commercial Heavy

Impact sound insulation

±22dB

موکت های پلی آمید به دوام مشهور هستند. موکت Granit شرکت Lano  می تواند در هر محیطی استفاده گردد.

الیاف پلی آمید در برابر سایش و پارگی مقاوم هستند و باعث می شود بتواند در محیط های پر رفت و آمد به خوبی استفاده گردد. همچنین موکت های پلی آمید می توانند شکل خود را در طولانی مدت حفظ نمایند.