تماس باما

موکت Square

Secondary Backing

SB

Quality code

SQS

Manufacturing process

Tufted

Manufacturing process (hospitality)

Cut Pile

Pile Composition

PA

Pile composition (hospitality)

PA

Fire Behaviour

Bfl -s1

Classification

Class 33 Commercial Heavy

دریافت کاتالوگ

درخواست شما در خصوص دریافت کاتالوگ با موفقیت ثبت شد