در پاسخ به این سوال باید گفت که از عواملی که طول عمر یک موکت را مشخص میکند می‌توان به جنس آن اشاره کرد. موکت‌ها با کیفیت و جنس‌های مختلفی در بازار عرضه می‌شوند، این که شما با توجه به میزان رفت و آمد و تردد محدوده‌ی مورد نظر خود و اینکه موکت را برای کدام قسمت از منزل خود می‌خواهید، دست به انتخاب بزنید، نکته‌ی بسیار حائز اهمیتی است؛ چرا‌ که اگر جنس مناسب را در مکان نامناسب قرار بدهید، کارآیی و کیفیت آن به حداقل می‌رسد، زیرا مناسب آن فضا و مکان نبوده و گزینه‌ی نامناسبی برای انتخاب بوده است؛ بنابراین، جنس مرغوب، عاملی است که ارتباط مستقیم با طول عمر موکت شما دارد.