موکت Pearl

APPLICATIONS

Secondary Backing

SB

Quality code

PEA

Manufacturing process

Tufted

Manufacturing process (hospitality)

Cut Pile

Pile Composition

PA

Pile composition (hospitality)

PA

Fire Behaviour

Bfl -s1

Classification

Class 23 Domestic Heavy/Class 32 Commercial General

Share on print
Share on email

Download Catalogue

درخواست شما در خصوص دریافت کاتالوگ با موفقیت ثبت شد