تماس باما

Zen Design Stripes Carpet

Secondary Backing

Woven Synthetic Secondary Backing

Quality code

Z22

Manufacturing process

Tufted

Manufacturing process (hospitality)

1/10" 1/10"

Pile Composition

PA

Pile composition (hospitality)

PA

Fire Behaviour

Bfl -s1

Classification

Class 33 Commercial Heavy

Download Catalogue

درخواست شما در خصوص دریافت کاتالوگ با موفقیت ثبت شد